Vyziva Nemcova

Nutriční ambulance

Nutriční poradna Medicom´s Prostějov poskytuje komplexní poradenství v oblasti výživy, zdraví a nabízí odborné zhodnocení stravovacích zvyklostí.

Diagnostické měření probíhá na základě tělesné analýzy na diagnostickém přístroji Tanita BC-100.

Pracuji bez používání různých přípravků a preparátů pro hubnutí.

Poradenství v nutriční ambulanci a s ním spojené úkony poskytované na základě indikace lékaře jsou hrazené zdravotními pojišťovnami (201, 205, 211).

Bez indikace lékaře hradí samoplátci (pojišťovna 111, 213) výkony sami, dle daného ceníku platbou pouze v hotovosti. První návštěva 500 Kč, následné kontroly 300 Kč.

Z každé návštěvy klienta/pacienta je vyhotoven nutriční záznam, který obsahuje nejen soubor informací potřebných k bližší analýze nutričního stavu pacienta, jeho stravovacích zvyklostí, individuálních nutričních potřeb, potravinových alergií, obtíží ovlivňujících výživu, ale také zhodnocení současného nutričního stavu a  doporučení o vhodném stravování nebo případné zdravotní dietě.

Velmi motivující je stanovení cílů pro dlouhodobé i krátkodobé změny v doporučeném nutričním (dietoterapeutickém) režimu.

Pacienti mají možnost kontrolní návštěvy, kdy je provedeno kontrolní vyšetření spolu s porovnáním výsledků oproti minulé návštěvě.

Na základě získaných informací je zhodnocen efekt první edukace, provedena reedukace, upozornění na nedostatky a rezervy ve způsobu stravování, motivace pacienta k fixaci pozitivních změn.

Nutriční ambulance M. Majerové 2, Prostějov
* pondělí
8 – 17 hod, po telefonické nebo mailové domluvě

Nutriční ambulance Koželuhova 12 (u tržnice), Prostějov
*
čtvrtek 8 – 17 hod, po telefonické nebo mailové domluvě

* pátek 8 – 13 hod, po telefonické nebo mailové domluvě

Nutriční ambulance Náměšť na Hané
* středa 13 – 17 hod, 1x za 3 – 4 týdny, po telefonické nebo mailové domluvě

M.Majerové
Koželuhova 12, Prostějov
Námešť na Hané